História spoločnosti

oceľová konštrukcia

Spoločnosť bola založená v roku 2003 so zameraním na zámočnícku výrobu a zváračské práce. Napriek tomu, že existuje mnoho firiem podobného zamerania, naša spoločnosť si rýchlo našla miesto na trhu vďaka základným princípom, ktorým je podriadená celá jej činnosť. Tieto princípy je možné vyjadriť slovami kvalita, funkčnosť a spoľahlivosť, ale reálne prestupujú celú činnosť spoločnosti od výberu materiálov, cez návrh riešenia až po konečnú realizáciu.

Výsledkom striktného dodržiavania tejto stratégie je napr. aj to, že už v roku 2004 sme boli zaradení do databázy dodávateľov pre US Steel Košice. V rámci dlhodobej spolupráce môžeme ale spomenúť okrem US Steelu aj firmy, ako Intocast Košice, Dopravný Podnik Mesta Košice, TrioTatra, Eurovia Cesty, Phoenix Zeppelin a Miestne úrady Košických mestských častí.